Nejširší veřejnosti a zdravotnickým zařízením poskytujeme tyto služby

  Převozy hrazené ze zdravotního pojištění   Převozy částečně hrazené ze zdravotního pojištění  
 

Převozy do nejbližšího zdravotnického zařízení, jež poskytuje potřebné zdravotní služby indikované – předepsané ošetřujícím lékařem a to na základě
„ Příkazu ke zdravotnímu transportu“.


Tyto převozy jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 

Převozy do vzdálenějšího zdravotnického zařízení, jež si vyžádal pacient, též indikované – předepsané ošetřujícím lékařem, a to na základě „Příkazu ke zdravotnímu transportu“, kdy pacient stvrzuje svým podpisem souhlas s úhradou rozdílných kilometrů.

 
Tyto převozy jsou částečně hrazeny ze  zdravotního pojištění a částečně samotným pacientem dle ceníku.

 
  Převozy nehrazené ze zdravotního pojištění
  Asistence  
 

Převozy na základě individuálních potřeb klientů, kterým nevznikl nárok na hrazenou přepravu (např. propuštění imobilních pacientů na víkendový pobyt, převoz z domova do ústavní péče apod.), kdy si převoz může objednat klient sám.

Tyto převozy jsou plně hrazeny klientem dle platného ceníku.

 

Podílíme se na zabezpečení zdravotnických asistencí sportovních, společenských
i kulturních akcí.

 

Tyto služby provádíme za smluvní ceny plně hrazené objednavatelem.