dispDispečink
Dispečerské pracoviště přijímá požadavky pacientů nepřetržitě s 24 hodinovým provozem. Kvalifikovaný zdravotnický pracovník zajišťuje rozdělení převozů dle nároku na převoz s přihlédnutím na zdravotní stav pacienta.
voz parkVozový park
Současný vozový park je zajištěn sanitními vozy, které splňují věcné a technické vybavení dle vyhlášky 296/2012 Sb. v platném znění a České technické normy ČSN EN 1789+A1. Jedná se o 20 vozů značky VW TRANSPORTER. Sanitní vozy jsou standardně vybaveny transportními nosítky, transportním – infarktovým křeslem a dvěma až třemi místy pro pacienty, případně jejich doprovod.


zamestnanciPersonální zajištění
Převozy nepřetržitě zajišťují plně kvalifikovaní řidiči splňující podmínky pro výkon zdravotnického povolání.

 

 Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami

 

111     Všeobecná zdravotní pojišťovna

201     Vojenská zdravotní pojišťovna

205     Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207     Oborová zdravotní pojišťovna

209     Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211     Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

213     Revírní bratrská pokladna, zdravot. pojišťovna

loga fin

Převozy pacientů sanitkou, které doporučil lékař, jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami,
s kterými máme sjednané smlouvy o poskytování péče. V případě, že lékař nevystaví
"Příkaz ke zdravotnímu transportu", je možnost provést přepravu do nebo ze zdravotnického
zařízení za smluvní cenu kterou pacient uhradí v hotovosti.